Son Yazilar
Anasayfa / Boşanma Süreci / Boşanma Davası Usul ve Kurallar / Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebi ile Açılan Boşanma Davası
Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebi ile Açılan Boşanma Davası

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebi ile Açılan Boşanma Davası

Haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği özel boşanma sebeplerindendir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre özel boşanma sebepleri

 • zina (TMK. m. 161),
 • hayata kast (TMK. m. 162),
 • pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK. m. 162),
 • suç işleme (TMK. m. 163),
 • haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163),
 • terk (TMK. m, 164),
 • akıl hastalığı (TMK. m. 165) dir.

Haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163) aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği nisbi boşanma sebeplerindendir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği nisbi boşanma sebepleri

 • suç işleme (TMK. m. 163),
 • haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163),
 • akıl hastalığı (TMK. m. 165),
 • evlilik birliğinin sarsılması (TMK. m. 166 f. I-N) dir.

Haysiyetsiz hayat Sürme Nedeni ile Açılan Boşanma Davasının KOŞULLARI

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmünde yer alan (743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 131 inci maddesinde) haysiyetsizlik veya yasadaki ifadesiyle “haysiyetsiz hayat sürme” toplumdaki anlayışa göre belli bir süreden beri (gevvisserzeit) devamlı olarak namus, şeref ve haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak şekilde yaşamaktır. ÖZTAN, s. 237, ZEVKLİLER, s. 934, AKINTÜRK, s. 218, VELİDEDEOĞLU, s. 204-205.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere “haysiyetsiz hayat sürme” takdiri bir kavramdır. Haysiyetsizlik toplumlardan toplumlara hatta aynı toplum içerisinde yer alan çeşitli aile bireyleri arasında bile farklılıklar gösteren bir kavramdır. TEKİNAY, s. 226, OĞUZMAN/DURAL, s. 118. Hangi olayların haysiyetsiz yaşam sürme sayılacağını hakim takdir edecektir. (MK. 4) (HATEMİ/SEROZAN, s. 224).  Hakimin takdirine esas teşkil eden ise büyük oranda toplumun görüşüdür. Eşinin haysiyetsiz hayat sürme sebebini diğer eşin nasıl anladığı daha önemlidir. Bundan ne  kadar etkilendiği önemlidir. Bunu hakime ne kadar ispatlayabildiği önemlidir.

Öğretide belirli meslekler “şerefsiz meslekler” olarak kabul edilmiştir: Genel ev işletmek bu şerefsiz mesleklerden biri olarak gösterilmektedir. Oysa genel ev işletmek devletin denetiminde gerçekleştirilen ve vergi rekortmeni olunduğunda da kendilerine devlet tarafından “teşekkür plaketi” verilen bir meslektir. Bu nedenle Hakimin Takdiri burada Esastır. Yöresel anlamda haysiyetsizlik anlayışına yerel mahkeme hakimleri daha hakim olmaları sebebi ile bu sebeple açılan boşanma davalarında Hakim gerekçeli karar ile olası temyiz sürecinde bunu dava dosyasına eklemesi genel kabul görmüş uygulamadır. Yargıtaya onlarca yılda bu konu ile ilgili temyiz başvurusu sayısının kısıtlı olmasından bunu anlayabiliyoruz. İspat araçlarının iftiranın önüne geçilme amacı ile kesin deliller içermesi nedeni ile bu konuda oluşan bir boşanma kararının gerekçeli karar metni incelendikten sonra bozulmadığını görmekteyiz.

Genel ev işletmeciliğinin şerefsiz meslekler kategorisinde ele alınmasını bu sebeplerle yadırgıyoruz. Vergi rekortmeni genel ev işleticisinin karı ve kocasının bu mesleği icra eden eşinden haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmayacağı görüşündeyiz.

Buna karşılık randevu evi işletmek ( Randevu evi “Gizli, fuhuş amacıyla İşletilen ev” anlamındadır. Bkz: TDK, Türkçe Sözlük.) haysiyetsiz hayat sürme sebebidir. (HATEMI, fuhuş alanında “işveren” olarak veya aracı olarak çalışmanın boşanma sebebi oluşturduğunu açıklamaktadır. (HATEMİ/SEROZAN, s. 224). Kuşkusuz fuhuş alanında “işçi” olarak çalışmak da aynı sonucu doğurur.

Başka örnekler de verebiliriz:

Ayyaşlık,

TMK. m. 406 hükmüne göre alkol bağımlılığı sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. Ayıca alkol bağımlılığı, sebebiyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alı konulabilir.

 • kumarbazlık,
 • homoseksüellik,
 • uyuşturucu bağımlısı olmak,

Uyuşturucu kullanımı konusunda bir kanıt yoksa bu nedenin gerekçeye alınması isabetsizdir.

“…Davalının halen uyuşturucu kullanımı konusunda bir delil getirilmemiştir. Bu nedenin gerekçeye alınması doğru değilse de, yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu bölümdeki gerekçenin hükümden çıkarılarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir. Temyiz edilen hükmün, gerekçe kısmının 4. paragrafındaki ” esrar içmek ve bulundurmaktan mahkumiyeti bulunduğu gibi ” cümlesinin çıkarılarak hükmün düzeltilmiş haliyle onanmasına….” Y2HD, 03.05.2004, 5**7-5**4.

TMK. m. 406 hükmüne göre uyuşturucu madde bağımlılığı sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. Ayıca uyuşturucu madde bağımlılığı, sebebiyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması halinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir.

gönül tellallığı ( / pezevenklik ) hallerinde de haysiyetsiz hayat sürdürüldüğü kabul edilmektedir. Y2HD,5.10.1992. 8**9-9**6.

Öğretide şerefsiz bir meslek yanında bir “şerefsiz sanatla” (!) uğraşma halinde de haysiyetsiz hayat sürdürüldüğü kabul edilmektedir. ZEVKLİLER’in anlatımıyla ahlak anlayışına, onur, namus ve haysiyet değerlerine aykırı meslek ve sanatla uğraşmak halinde de haysiyetsiz hayatın olduğu kabul edilmektedir. Sinema bir endüstri ve sanattır. Porno ve yetişkin endüstrisinde aktör veya aktris olarak çalışan birinin bu benim işim mazeretinin arkasına sığınamayacağı görüşündeyiz.

İsabetli anlatımın SAYMEN/ELBİR’ de olduğu gibi şerefle kabili telif olmayan bir meslek icrası olduğunu düşünüyoruz. Şerefli sanat, şerefsiz sanat ayrımını çağrıştıran ifade tarzı uygun değildir.

Sanat: bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık demektir. (TDK. Türkçe Sözlük, s. 1253. )  Güzelliği anlatan üstün yaratıcılığın şerefsiz kavramı ile yan yana kullanılmasını aslında ne ifade edilmek istenirse istersin, ne söylenmek düşünülmüş olursa olsun isabetli bulmuyoruz. Epistemolojik ve faal olarak iki kavram birbiriyle bağdaşmamaktadır.

Haysiyetsiz hayatın iki unsuru vardır:

 1. Şeref ve namus kayıtlarından uzak davranış
 2. süreklilik.
Hakim bu konuda, bulunulan coğrafi bölgedeki yerel toplum ahlak ve görgü kurallarına bağlı değerlendirme yapabilir.
Hakimin Bu konudaki değerlendirmesi bir çok sonucu beraberinde getirecektir. Maddi tazminat yanında manevi tazminat ve çocukların durumu ile ilgili olarak ailenin ve çocukların korunmasına yönelik değerlendirmesi de gerekmektedir.


SİZE ULAŞMAMIZ İÇİN FORMU DOLDURUNAdınız Soyadınız(gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Hakkında Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı kullanıcı ismi NetBosanma sitesi Yöneticilerinin Bosanma ile ilgili Metin içeriği için Kullandıkları isimdir. Tüm ekibimiz Türk Medeni Hukuk sistemi içerisinde en az 10 yıldır avukatlık yapan kişilerden oluşmaktadır.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top